Taro kortų reikšmės. Žemės stichija. „Monetos“ santykiuose

Category Archives: Taro

Taro kortų reikšmės. Žemės stichija. „Monetos“ santykiuose

Monetos (pentakliai)- tai žemės stichija. Pastovi, patikima, dosni, derlinga. Tokie ir šia stichija paremti santykiai.

Šia stichija paremtiems partneriams santykiuose yra labai svarbus pastovumas ir stabilumas (tiek finansinis, tiek emocinis). Santykiai yra paremti abipusiu pasitikėjimu, nauda, ir galioja taisyklė „tu man- aš tau“. Ne kaip

Daugiau

Taro kortų reikšmės. Ugnies stichija. „Skeptrai“ santykiuose

Skeptrai- ugnies stichija ir santykių tipas bus atitinkantis šią stichiją- aistra, bendravimo intensyvumas, kūniški malonumai.

Žmonėms, kurie priklauso šiai stichijai ir formuoja santykius pagal ją, bus svarbi aistra ir jos intensyvumas. Jei taurių tipo santykiuose vyrauja emocinis dėmesys vienas kitam (ir jų emocinė išraiška reiškia

Daugiau

Taro kortų reikšmės. Vandens stichija. „Taurės“ santykiuose.

Taurės- tai vandens stichija. O ši stichija plastiška, tekanti, apgaubianti, įsiurbianti ir emocionali.

Žmonėms, kurie kuria santykius pagal šią stichiją, svarbiausia yra pozityvios emocijos, meilė, gilus emocinis ryšys, nuolatinis dėmesys vienas kito emocijoms, buvimas kartu. Partneriai iškart "įkrenta" į emocinę priklausomybę.  Jei šiuose santykiuose nelieka

Daugiau

Taro kortos ir jų reikšmės. Oro stichija. „Kardai“ santykiuose

Taro kortų reikšmės. Kardai santykiuose.

Kardai- tai oro stichija. Kardų mostis akcentuoja intelektą, žinias, protą. Todėl šie santykiai bus paremti analize ir palyginimais (atitinka partneris tam tikrus reikalavimus, ar ne). Šiuose santykiuose nėra vietos jausmams, emocijoms, artumui. O štai nepasitikėjimo partneriu ir išskaičiavimo juose daugiau, nei pakanka. Ir
Daugiau